Мелница за хранителни отпадъци
  Premium 400
  Next 400
  Next 300 Compact
  Next 200 Compact Compact Wireless
  Next 200 Compact
  Premium 350
  Premium 300
  Premium 200
  Premium 150
  Premium 100
Аксесоари
  Конзола на пневмоизключвателя
  Комплект за пневмобутон
  Филтрираща мрежа с гумена тапа
  Гумен екран
  Стъргалка-стопер
  Дистанционен ключ за PREMIUM

Комплект за пневмобутон

Кронштейн пневмовыключателя STATUS

Удобства

Пневмоизключвателят се използва при мелниците за хранителни отпадъци за предотвратяване на контакта на тоководещи елементи с вода и Вашите ръце. Монтира се непосредствено в плота или на стена с помощта на специална конзола.

Оборудване

  • Пневмоизключвател
  • Съединителен маркуч
  • Два сменяеми цветови панела