Мелница за хранителни отпадъци
  Premium 400
  Premium 300
  Premium 200
  Premium 150
  Premium 100
Аксесоари
  Конзола на пневмоизключвателя
  Конзола на пневмоизключвателя
  Филтрираща мрежа с гумена тапа
  Гумен екран
  Стъргалка-стопер

Гумен екран

Гумен екран STATUS

Удобства

Экран блокирует брызги и частички пищевых отходов в измельчительной камере.
Также обеспечивает дополнительную шумоизоляцию.