Мелница за хранителни отпадъци
  Premium 400
  Next 300 Compact
  Next 200 Compact
  Premium 350
  Premium 300
  Premium 200
  Premium 150
  Premium 100
  HD1000
Аксесоари
  Конзола на пневмоизключвателя
  Конзола на пневмоизключвателя
  Филтрираща мрежа с гумена тапа
  Гумен екран
  Стъргалка-стопер

Стъргалка-стопер

Стъргалка-стопер STATUS

Удобства

Стъргалка-стопер представлява многофункционален инструмент, който може да бъде използван както за отстраняване на храна от чиниите, така и за събиране и подаване на хранителните отпадъци към мелницата. Също така при необходимост изпълнява и функцията на тапа за мивка, запушваща отвора на сифона.