Мелница за хранителни отпадъци
  Premium 400
  Premium 300
  Premium 200
  Premium 150
  Premium 100
Аксесоари
  Конзола на пневмоизключвателя
  Конзола на пневмоизключвателя
  Филтрираща мрежа с гумена тапа
  Гумен екран
  Стъргалка-стопер

Стъргалка-стопер

Стъргалка-стопер STATUS

Удобства

Стъргалка-стопер представлява многофункционален инструмент, който може да бъде използван както за отстраняване на храна от чиниите, така и за събиране и подаване на хранителните отпадъци към мелницата. Също така при необходимост изпълнява и функцията на тапа за мивка, запушваща отвора на сифона.