Мелница за хранителни отпадъци
  Premium 400
  Premium 300
  Premium 200
  Premium 150
  Premium 100
Аксесоари
  Конзола на пневмоизключвателя
  Конзола на пневмоизключвателя
  Филтрираща мрежа с гумена тапа
  Гумен екран
  Стъргалка-стопер

Конзола на пневмоизключвателя

Кронштейн пневмовыключателя STATUS

Удобства

Конзола за скрит монтаж на пневмоизключвателя.

Оборудване

  • Конзола
  • Винт, 2 бр.