Мелница за хранителни отпадъци
  Premium 400
  Next 400
  Next 300 Compact
  Next 200 Compact Compact Wireless
  Next 200 Compact
  Premium 350
  Premium 300
  Premium 200
  Premium 150
  Premium 100
Аксесоари
  Конзола на пневмоизключвателя
  Комплект за пневмобутон
  Филтрираща мрежа с гумена тапа
  Гумен екран
  Стъргалка-стопер
  Дистанционен ключ за PREMIUM

Безжичен превключвател с управляем контакт

Дистанционен ключ за PREMIUM

Удобства

Този уред е подходящ за всички модели PREMIUM, но не може да бъде използван за модели NEXT200 и NEXT300!

Оборудване

  • Водоустойчив ключ, който не се нуждае от презареждане.
  • Светлинна индикация на контролираното гнездо
  • Универсален аксесоар, който може да се използва за управление на всеки друг електрически уред.